یا مالک الملک..

..أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ‌ ...

یا مالک الملک..

..أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ‌ ...

یا مالک الملک..
نویسندگان

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۴
مرداد

نمیدانم چرا حس میکنم سرزمین وجودم شباهت عجیبی به سرزمین فلسطین دارد.وجودمن هم سالهاست که مورد تهاجم نیروهای اهریمنی قرار گرفته است .اهریمنی که میخواهد تمام وجود من از ان او باشد .میخواهد تمام روحانیتم را غصب کند.میخواهد دیگر نامی از حقیقت وجود من باقی نماند .همه او گردم به طوری که دیگر نامم عوض شود .نامم از فلسطین به اسرائیل تغییر کند .در تمام وجود من مدت هاست که جنگی بیرحمانه برپاست .من با سنگ در برابر گلوله ایستاده ام .من فقط سنگ میزنم اما پشتم به حمایت خدای مقتدر گرم است .من ضعیفم ،من حقیرم ،من مسکینم اما خدایی دارم که اکبر است .و او در این هجوم وحشیانه تنها امید من است.سال هاست که امنیت از وجودم رخت بر بسته .کودکانش ومعصومیتش هر روز نشانه می رود .میخواهند دیگر هیچ کودکی و هیچ فطرتی در وجودم نماند.تا ذره ذره چراغ وجودم خاموش شود.اما به کوری چشمانشان با انکه سالهاست فرزندانم را به زیر رگبار گرفته اند ،اما هنوز وجودم پر از کودک است .کودکانی که سنگ بر دست به مبارزه با اهریمنان میشتابند.انان میخواهند من تسلیم شوم و تمام وجودم را به آنها واگذار کنم .اما وای بر من اگر روزی چنین شود.زیرا ان روز اسم من از نقشه روزگار پاک خواهد شد .و دیگر فلسطینی وجود نخواهد داشت.

خانم مریم سبعی