یا مالک الملک..

..أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ‌ ...

یا مالک الملک..

..أَنْتَ وَلِیِّی فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ تَوَفَّنِی مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ‌ ...

یا مالک الملک..
نویسندگان

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۱
اسفند

 


امکان دارد یک گروهی برایشان برنامه ریخته باشند که یک جایی،یک کاری توسط اینها در زمانی مشخص در تاریخ محقق شود.

حال اگر یکی از افراد این گروه، قدر لحظاتش را نداند، از فرصت هایش خوب استفاده نکند، به کارهای متفرقه بپردازد و خودش را برای آن برنامه -ولو  پنهان- آماده نکند، آن طرح به وقتش به سرانجام نمی رسد و شکست می خورد.

می دانید عملیات شکست بخورد  یعنی چه؟!

...